Když se díváte na pravoslavné ikony nebo liturgii, najdete tam
archaický hlas, který mluví o jiných hloubkách člověka, které
se nám v našem západním křesťanství možná někde ztratily
nebo zastřely. Je v nich mnohem větší prostor pro vnímání Boha
jako tajemství a menší potřeba to všechno logicky vysvětlit.


Člověk není předně jednotlivec, izolovaný ostrov, ale vztahy,
které žije, vztahy k lidem, vztahy k psům, kočkám, kamenům,
k celému stvoření a vztahy k Bohu jsou zásadně určující.
Člověk je nikdy nemůže odložit jako kabát a zůstat člověkem.

Ivana Noble

Globální společnosti, média, film či internet si bez násilí podrobují
svět. Proti této síle se nelze bránit. Nadále svět kolonizujeme,
ale již nenabízíme žádný obsah, vyvážíme pouze formu. Toho se
děsí naši protivníci - neodolatelné bezduchosti západní civilizace.

Náš duchovní pramen postupně vysychá. Náš zájem se přesunul
od vnitřních obsahů k vnějším životním funkcím.
Už dávno se neptáme, proč žijeme, zajímá nás jen to, jak žijeme.
Máme zdravé tělo, ale v kómatu.


Daniel Pastirčák

Ranní meditace

Ivana Noble Opravna duší


V Opravně duší se prolíná zkušenost ikonami a zpěvem pravoslaví oslovené duše farářky, nadané literátky, ale především srdce okouzlené drobnými dary života, které Ivana vnímá jako signály naděje v odcizeném světě.

Petr Pokorný


Sbírka Opravna duší autorky Ivany Noble, husitské farářky, která kromě exaktní teologie objevila také hloubku pravoslavné meditativní zbožnosti, vychází v edici, jejímž cílem je uchovat neopakovatelné texty kazatelů z různých církevních tradic.

Mnohé z inspirativních textů, které mají literární kvality, duchovní přesah a zároveň jsou srozumitelné běžnému sekulárnímu člověku, odezněly v rámci cyklu Ranní úvahy, které vysílá ČRo3 Vltava.

formát knihy 12,5 ×17,5 cm, 184 stran,
tvrdá vazba, vydal Calder, 2012,
ISBN 978-80-970531-5-4
Kniha je ilustrována autorkou.

Cena knihy:         KČ 247 s dph

Knihu si můžete koupit přes www.homilie.cz, www.navrat.cz a v kníhkupectvích distribuce nakladatelství Návrat.
Signály naděje v odcizeném světě.

Docentka Ivana Noble je trochu exotickým učitelem na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Jako farářka Československé církve husitské zaujala svými studiemi o maloasijských církevních otcích pozdního starověku, zná dobře pravoslavnou teologii, postmoderní filozofii, ale i literaturu 20. století. O několika autorech z bývalých komunistických zemí napsala zajímavou anglickou knihu. Jak se nakonec dostala tam, kde působí dnes? Tak, že na naší fakultě máme Ekumenický institut, jehož je vědeckou pracovnicí i milou ozdobou. Ranní meditace jsou vedlejším produktem její práce i životní cesty a prolíná se v nich zkušenost farářky, ikonami a zpěvem pravoslaví oslovené duše, nadané literátky, ale především srdce okouzleného drobnými dary života, které vnímá jako signály naděje v odcizeném světě.

Petr Pokorný


Malá i velká tajemství všedního dne

Když jsem před lety jednou ležel v nemocnici, zaslechl jsem na svém malém kapesním rádiu kratičkou ranní meditaci "teoložky Ivany Noble" (moderátorka vyslovila její příjmení po česku i s "e" na konci). Ivanu jsem znal a její hlas na mne v nemocniční ztracenosti zapůsobil jako pohlazení. Vděčně na to i dnes vzpomínám, a proto vítám a doporučuji čtenářům tuto útlou sbírku úvah s přáním, aby i jim pomohla otvírat malá i velká tajemství jejich všedního dne. Všechny události, které nás potkávají, jsou přece znameními, promlouvajícími ke každému, kdo je ochoten naslouchat. Kdo má uši k slyšení, slyš! "To všechno ti může pomoci, abys našel jazyk pro svoje otázky a abys nepřestal hledat možnosti odpovědí," říká Ivana.

Ludvík Armbruster

Homilie Daniel Pastirčák

Zdravé tělo v kómatu


Je-li Johnsonova kniha "Životopisem Ježíše pro 21. století", pak tak Pastirčákova je nepochybně "sbírkou kázání pro 21. století".

Lukáš Krivošík, Aktuality.sk


Sbírka Zdravé tělo v kómatu přináší výběr
z homilie Daniela Pastirčáka, kazatele Církve bratrské s výjimečným darem obrazotvornosti. Dvanáct textů poskytuje nečekané pointy
a nové interpretace dávných biblických příběhů a promítá jejich moudrost do aktuální současnosti.

Kniha vychází jako první z edice Homilie, jejímž cílem je zachovat jedinečné texty kazatelů — osobností z různých církevních tradic.

formát 12,5 ×17,5 cm, 192 stran,
tvrdá vazba, vydal Calder, 2010,
ISBN 978-80-970531-0-9
Kniha je ilustrována autorem.

Cena knihy:         KČ 247 s dph

Knihu si můžete koupit přes www.homilie.cz, www.navrat.cz a v kníhkupectvích distribuce nakladatelství Návrat.Pro srdce, duši i mysl

Divadelní režisér vyhledává témata, ke kterým by uměl něco dodat. Hledá v příbězích z minulosti, naslouchá přítomnosti a vnímá náhody. Hledá a hledá a obyčejně nachází, až když už to vzdá, až když hledat přestane. Asi v takovém stavu jsem se setkal s Danielem Pastirčákem. Jeho hluboký a nefalšovaný obdiv k T. S. Eliotovi mě strhl. Opravdu jsem do té doby nevěděl, že autor Pustiny napsal i několik divadelních her. Daniel mi vyprávěl stručně jejich obsahy a usoudil, že příběh Cocktail Party by mohl rezonovat i dnes. Na Slovensku by to bylo poprvé. Byl jsem šťastný, že jsme se setkali a pro naše diváky se objevil nový pramen.

Daniel se pustil do překladu a my v Astorke do přípravy budoucí inscenace. Při rozboru textu jsme často volali Daniela na pomoc. Myslím, že musel velmi trpět, když poslouchal naše obavy, že divák Eliotovým metaforám a podobenstvím nebude rozumět. Říkal, že kdyby takhle přemýšlel on, nemohl by v kostele vůbec kázat.

Nejbližší neděli jsem se vypravil do chrámu Církve bratrské. Byl jsem překvapený. Velmi překvapený. Daniel nás během výkladu Písma nepozorovaně převedl z dávných dob jakoby skrze zázračné dveře do současnosti a my jsme biblickou situaci pocítili jako bytostně svou. Nejprve zaujal naši mysl, nabídl názory vědy a filozofie, přidal i čistý pohled dětí ze školního hřiště a nakonec obrazy ze zahrad umění rozezvučel i naši představivost a nadvědomí. Takto zamyšlené a zasněné nás nepozorovaně vložil do Boží dlaně. Během celé homilie mu na tváři zářil šibalský úsměv. Všechno to bylo a stále je tak překvapivé.


Juraj Nvota

Objednávka


Počet ks
Počet ks

Česká republika


Vaše objednávka

I. Noble: Opravna duší

0 ks

D. Pastirčák: Zdravé tělo v kómatu

0 ks

Cena knihy

0 €

Poštovné a balné

0 €

Sleva v akcii "Dvě knihy"

0 €

Množstevní sleva

0 €

K úhradě CELKEM

0,00 €Objednané knihy Vám zašleme do pěti pracovních dnů od data Vaší objednávky, nejdříve však do pěti dnů od vydání knihy.

Při osobním odběru si objednané knihy můžete vyzvednout na adrese: Plzeňská 166, 150 00 Praha 5, v době odběru: Po-Pá 9-15 po předchozí domluvě na e-mailové adrese: bolechova@navrat.cz nebo na tel. 257 215 958.


*Pro nákup knihy do zahraničí nás prosím kontaktujte
na e-mailové adrese bolechova@navrat.cz.